Scholia in Iliadem

Scholia in Homerum

Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Dindorf, Oxford, 1875

46. ἔκλαγξαν ποιὸν ἦχον ἀπετέλεσαν

50. ἀργούς ταχεῖς ἢ λευκούς

300

51. αὐτοῖσι τοῖς Ἕλλησι

ἐχεπευκὲς ἐφιείς πικρὸν ἐπιπέμπων

52. βάλλʼ ἐτίτρωσκε

53. κῆλα νῦν τὰ βέλη. διὸ καὶ τὸ σημεῖον. Sic correxi quod in A est ογ καὶ σημεῖ, in ed. Romana ὁτὲ δὲ σημεῖα. Similis annotatio est ad ὰζόμενοι v. 21. δασύνεται· διὰ τὸ κη. quod διὸ τὸ σημεῖον scripsi et inter scholia recepi p. 8, 26. Probalilius tamen διὸ καὶ τὸ σημεῖον, ut in scholio ad 18, 68 vol. 2 p. 145, 1.

54. τῇ δεκάτῃ λείπει ἠμέρς

56. κήδετο ἐφρόντιζε

59. ἄμμε Αἰολικόν παλιμπλαγχθέντας εἰς τοὐπίσω πλανηθέντας ὀΐω ὑπολαμβάνω (ὐπολ)α A)

61. εὶ δὴ ἀντὶ τοῦ καὶ γάρ

62. ἢ ἱερῆα ἢ θύτην

63. τʼ ὄναρ συναλιφή. Constans haec est in hoc codice et requen in aliis scriptura, quam diserte testatur Eustathius p. 1561: init. et relinquenda fortasse grammaticis recenioribus: v. Thes. vol. 7 p. 201.

64. ἐχώσατο ὠργίσθη

65. ἐπιμέμφεται ἐπιζητεῦ

66. τελείων λελωβημένον γὰρ σὺ θύεται

67. ἀντιάσας ἀπαντήσας, μετασχών

69. εστορίδης πατρωνυμικόν οἰωνοπόλων ὀρνεοσκόπων ἔξοχʼ ἄριστος ἐξόχως ἄριστος

70. τά τʼ ἐόντα τὰ ἐνεστῶτα τά τʼ ἐσσόμενα τὰ γενησόμενα πρό τʼ ἐόντα τὰ προγεγονότα

71. νήεσσʼ ἡγήσατο νεῶν ἡγεμὼν ἐγένετο εἴσω ἀντὶ τῆς εἰς προθέσεως (προ A)

72. ἣν ἰδίαν

73. μετέειπεν ἐν αὑτοῖς εἶπεν