Scholia in Euclidis phaenomena

Scholia in Euclidem

Scholia in Euclidem, Scholia in Euclidis phaenomena (scholia vetera), Menge, Teubner, 1916

130. Ad p. 130,16 διὰ τὸ ι΄ καὶ θ΄ τοῦ β΄τῶν Σφαιρικῶν καὶ τῶν ἀξιωμάτων, ἐὰν ἀπὸ τῶν ἴσων ἴσα ἀφέλῃς.

[*](130. M3 qs)[*](12. Post θερινοῦ add. τροπικοῦ m. 2 Vat.)