Apocalypsis Enochi

Liber Enoch

Liber Enoch, Apocalypsis Enochi, Swete, Cambridge, 1905

¹Γότε παρζακύψαντες Μιχαὴλ καὶ Οὐζριὴλ καὶ Ῥαφαὴλ καὶ Γαβριήζλ], οὗτοι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐθεάσ|αντο αἶμα πολὺ ἐκχυννόμενον [*](VIII1 ¹ΙΙρῶτος Ἀζαηλ ὸ δέκατος τῶν ἀρχόντων ἐδίδαξε ποιεῖν μαχαίρας καὶ sync θώρακας καἰ πᾶν σκεῦος πολεμικόν, καὶ τὰ μέταλλα τῆς γῆς καὶ τὸ χρυσίον, πῶς ἐργάσωνται καἰ ποιήσωσιν αὐτὰ κόσμια ταῖς γυναιξί, καὶ τὸν ἄργυρον. θδειξε δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ στίλβειν καὶ τὸ καλλωπίζειν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς λίθους καὶ τὰ βαgφικά· καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ταῖς θυγα- τράσιν αὐτῶν, καὶ παρέβησαν καὶ ἐπλάνησαν τοὺς ἁγίους. ⁹καὶ ἐγένετο ἀσέβεια πολλὴ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἠφάνισαν τὰς ὀδοὺς αὐτῶν. 3ἔτι δὲ καὶ ὸ πρώταρχος αὐτῶν Σεμιαζᾶς ἐδίδαξεν εἰναι ὀργὰς κατὰ τοῦ νοὸς, καἰ ῥιζας βοτανῶν τῆς γῆς. ὸ δὲ ἑνδέκατος Φαρμαρὸς ἐδίδαξε φαρμακείας, ἐπαοιδίας, σοφίας, καὶ ἐπαοιδῶν λυτήρια· ὸ ἔθνατος ἐδίδαξεν ἀστροσκοπίαν· ὸ δὲ τέταρτος ἐδίδαξεν ἀστρολογίαν· ὸ δὲ ὄγδοος ἐδίδαξεν ἀεροσκοπίαν· ὸ δὲ τρίτος εδἰδαξε τὰ σημεῖα τῆς γῆς· ὁ δὲ εβδομος ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τοῦ ἡλίου· ὸ δὲ εἰκοστὸς ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς σελήνης. πάντες οἶτοι ῆρξαντο ἀνακαλύπτειν τὰ μυστήρια ταῖς γυναιξίν αὐτῶν καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν. μετὰ δὲ ταῦτα ῆρξαντο οἱ γίγαντες κατεσθίειν τὰς σάρκας τῶν ἀνθρώπων· 4καἰ δρξαντο οἱ ἄνθρωποι ἐλαττοῦσθαι ἐπὶ τῆς γῆς.) [*](sync.1οἱ δὲ λοιποὶ ἐβόησαν εἰς τὸν 4Τὸτε ἐβφησαν οἱ ἄνθρωποι εἰς 4 Sync., οὐρανὸν περὶ τῆς κακώσεως αὐτῶν, τὸν οὐρανὸν λέγοντες δἰσαγάγετε λέγοντες εἰσενεχθῆναι τὸ μνημό- τὴν κρίσιν ἡμῶν πρὸς τὸν ψιστον, κυνον αυτων ἐνώπιον Κυρίου. καἰ τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν ἐνώπιον τῆς δόξης τῆς μεγάλης, ἐνύπιον τοῦ κυρίου τῶν κυρίων πάντων τῇ μεγαλωσύνῃ.) [*](IX1 Καὶ ἀκοόσαντες οἱ τέσσαρες Καὶ ἀκούσαντες οἱ τέσσαρες 1 μεγάλοι ἀρχάγγελοι, Μιχαὴλ καὶ μεγάλοι ἀρχάγγελοι, Μιχαὴλ και Οὐριηλ καὶ Ραφαηλ καὶ Γαβριὴλ, Φὐριηλ καὶ Ραφαηλ καὶ Γαβριὴλ, παρέκυψ αν ἐπὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν παρέκυφαν ἐπὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν ἁγίων τοῦ οὐρανοῦ· καὶ θεασάμενοι ἁγίων τοῦ οὐρανοῦ καὶ θεασά- αἱμα πολὺ ἐκκεχυμένον κπὶ τς μένοι αἵμα πολὺ ἐκκεχυμένον ἐπὶ) [*](V III 1 αρχοντων] + και Syncg μεταλλα] μεγαλα Ρ 3 και ο] + δε Syncg αστροκοπιαν byncg σεληναναγιας P 4 pr εκ του λογου Eνωχ τα λοιπα περι εγρηγορων Syncg των ουν coniec Charles] τον νουν Ρ|μεγαλο- συνη yncF)

794
[*](P) ἐπὶ τῆς γῆς·

²καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους Φωνὴ βοώντων ἐπὶ τῆς γῆς μέχρι πυλῶν τοῦ οὐρανοῦ.

³ἐντυγχάνουσιν αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων λεγόντων Εἰσαγάγετε τὴν κρίσιν ἡμῶν πρὸς τὸν ὕψιστον.

⁴Καὶ εἶπαν τῷ κυρίῳ Σύ εἶ κύριος τῶν κυρίων καὶ ὁ θεὸς τῶν θεῶν καὶ βασιλεὺς τῶν αἰώνων· ὁ θρόνος τῆς δόξης σου εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος, καὶ τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ μέγα καὶ εὐλογητὸν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.