Ecclesiasticus sive Siracides (Sapientia Jesu filii Sirach)

Septuaginta

Septuaginta, Ecclesiasticus, Swete, Cambridge, 1896

 1. καὶ ἡ κοιλία μου ἐταράχθη ἐκζητῆσαι αὐτὴν·
 2. διὰ τοῦτο ἐκτησάμην ἀγαθὸν κτῆμα.
 1. ἔδωκεν Κύριος γλῶσσάν μοι μισθόν μου.
 2. καὶ ἐν αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν.
 1. Ἐγγίσατε πρὸς μέ, ἀπαίδευτοι,
 2. καὶ αὐλἰσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας.
 1. καὶ ὅτι ὑστερεῖσθαι λέγετε ἐν τούτοις,
 2. καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα.
 1. ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα
 2. Κτήσασθε αὐτοῖς ἄνευ ἀργυρίου·
 1. τὸν τράχηλον ὑμῶν ὑπόθετε ὑπὸ ζυγόν,
 2. καὶ ἐπιδεξάσθω ἡ ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν·
 3. ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτήν.
 1. ἴδετε ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον ἐκοπίασα,
 2. καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν.
 1. μετάσχετε παιδείαν ἐν πολλῷ ἀριθμῷ ἀργυρίομ.
 2. καὶ πολὺν χρυσὸν κτήσασθε ἐν αὐτῇ·
 1. εὐφρανθείη ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ.
 2. καὶ μὴ αἰσχυνθείητε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ·
 1. ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροί,
 2. καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ.