Ecclesiasticus sive Siracides (Sapientia Jesu filii Sirach)

Septuaginta

Septuaginta, Ecclesiasticus, Swete, Cambridge, 1896

 1. σοφίαν πάντων ἀρχαίων ἐκζητήσει,
 2. καὶ ἐν προφητείαις ἀσχοληθήσεται·
 1. διηγήσεις ἀνδρῶν ὀνομαστῶν συντηρήσει,
 2. καὶ ἐυ στροφαῖς παραβολῶν συνεισελεύσεται·
 1. ἀπόκρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσει,
 2. καὶ ἐν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστραφήσεται.
 1. ἀνὰ μέσον μεγιστάνων ὑπηρετήσει,
 2. καὶ ἔναντι ἡγουμένου ὀφθήσεται·
 3. [*](29 συνστρεφων U+05D0 | τροχον] πηλον U+05D0c.a 30 εν] pr ος U+05D0 | βραχειοσιν U+05D0A U+05D0 | επιδωσει] αυτου δωσει U+05D0 | χαρισμα B*ᵇ] χρισμα BᵃU+05D0 A 31 ουτων] εαυτων A 32 οικισθησεται] οικηθησεται Ν* οικησεται U+05D0c.a A | περιπα- τησουσιν] + αλλ εις βουλην λαου ζητηθησονται U+05D0c.a 33 om και 10 U+05D0* (hab κ U+05D0c.a) | και διαθηκην.. διανοηθησονται bis scr B* (improb 10 Βc: 2⁰ Bᵇ) | και διαθηκην.. καθιουνται] επι διφρον....διανοηθησονται (invers stichis) U+05D0Α | ου 10| σου U+05D0* (improb σ U+05D0?) | δικαστου] δυναστου A | καθιονται A | εκφα- νουσιν U+05D0 | δικαιοσυνην] παιδιαν U+05D0A 34 τηρησουσιν] στηριζουσιν U+05D0* ριουσιν Νc postea revoc -ριζουσιν pr ου N* (improb ου U+05D0ᵇ) | om εν 1° U+05D0 | επιδιδοντος A | διανοουμενῳ A XXXIX 1 αρχαιων] αρχοντων U+05D0* (-χαιων U+05D0c.a) 2 διηγησεις Bᵃᵇ (-σις B*)] διηγησιν U+05D0A 3 αποκρυφια)
  724
  [*](B)
 4. (5)ἐν γῇ ἀλλοτρίων ἐθνῶν δωλεύσεται,
 5. ἀγαθὰ γὰρ καὶ κακὰ ἐν ἀνθρώποις ἐπείρασεν.
 1. τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπιδώσει ὀρθρίσαι
 2. πρὸς Κύριον τὸν ποιήσαντα αὐτόν,
 3. καὶ ἔναντι Ὑψίστου δεηθήσεται·
 4. (7) καὶ ἀνοίξει στόμα αὐτοῦ ἐν σροσευχῆ,
 5. καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεηθήσεται.
 1. ἐὰν Κύριος ὁ μέγας θελήσῃ,
 2. πνεύματι συνέσεως ἐμπλησθήσεται·
 3. (9) ἀνομβρήσει ῥήματα σοφίας αὐτός,
 4. καὶ ἐν σροσευχῇ ἐξομολογήσεται Κυρίῳ·
[*](§ C)
 1. §⁷ρὐτὸς κατευθυνεῖ βουλὴυ αὐτοῦ καὶ ἐπιστήμην,
 2. καὶ ἐυ τοῖς ἀποκρύφοις αὐτοῦ διαοοηθήσεται·
 1. αὐτὸς ἐκφαίνει παιδείαο διδασααλίας αὐτοῦ,
 2. καὶ ἐυ νόμῳ διαθήκης Κυρίου καυχήσεται.
 1. αἰνέσουσιν τὴυ σύνεσιν αὐτοῦ πολλοί,
 2. ἕως τοῦ αἰῶνος οὐκ ἐξαλειφθήσεται·
 3. (13)οὐκ ἀποστήσεται τὸ μνημοσύνου αὐτοῦ,
 4. καὶ ὄυομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς γενεὰς γενεῶν·
 1. τὴν σοφίαυ αὐτοῦ διηγήσονται ἔθνη,
 2. καὶ τὸυ ἔπαινου αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ ἐκκλησία·
 1. ἐὰν ἐμμείνῃ, ὄνομα καταλείψει ἡ χίλιοι,
 2. καὶ ἐὰν ἀναπαύσηται, ἐμποιεῖ αὐτῷ.
 1. Ἔτι διανοηθεὶς ἐκδιηγήσομαι,
 2. καὶ ὡς διχομηνία ἐπληρώθην.
 1. εἰσακούσατέ μου, υἱὰρὶ ὅσιοι, καὶ βλαστήσατε
 2. ὡς ῥόδον φυόμενον ἐπὶ όεύματος ἀγροῦ,
 1. καὶ ὡς λίβανος εὐωδιάσατε ὀσμήν,
 2. (19)καὶ ἀνθήσατε ἄνθος ὡς κρίνον,
 3. [*](U+05D0AC)[*](4 om γαρ B (hab U+05D0c.a) | om εν2⁰ A 5 στομα] pr το U+05D0 6 Κυριος] pr ο U+05D0c.a A | εμπλησθησεται] εμπλησει (-σι U+05D0c.a) αυτον U+05D0c.a A | ανομβρησει] pr αυτος Ba?c? ΝA | αυτος] αυτου Bᵃ(vid) NA | om Κυριω U+05D0* (hab κω U+05D0c.a) 7 om αυτου 1⁰ U+05D0 8 αυτος] pr και C | εκφανει C | παι διαν U+05D0AC | κυ διαθηκης A 9 εως] pr καί U+05D0AC | ονομα] pr τὸ U+05D0AC | ζη σεται] ζητήσεται A 10 διηγησεται B?U+05D0AC | εθνει B*U+05D0* (εθνη BᵃᵇU+05D0)] τον επανον (παινον U+05D0* 4χ 12ᵍFᵃ)] om τον C | εξαγγελλει U+05D0 εξαγγελησεται Σ 11 αναπαυσηται] παυσηται U+05D0AC | εμποιησει U+05D0*⁷ (εμποιει U+05D0ὑᵃ) 12 ετι] δε U+05D0 | εκδιηγηθησομαι A | διχοτομηνια U+05D0 13 εισακουσεται C* (-σαται Ca) | μοι C* (μου Cᵃ) | βλαστησεται C | αρου] υγρου U+05D0AC 14 λιβαναν U+05D0 | ευωδιασατε οσμην] τε οσμην rescr ᵃ)
  725
 4. διάδοτε ὀσμὴν καὶ αἰνέσατε ἄσμα.
 5. [*](B)
 6. εὐλογήσατε Κύριρν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἔργοις,
 1. δότε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μεγαλωσύνην,
 2. καὶ ἐξομολογήσασθε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ,
 3. ἐν ᾠδαῖς χειλέων καὶ ἐν κινύραις.
 4. καὶ οὕτως ἐρεῖτε ἐν ἐξομολογήσει
 1. Τὰ ἔργα Κυρίου πάντα ὅτι καλὰ σφόδρα,
 2. καὶ πᾶν πρόσταγμα ἐν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται·
 1. οὐκ ἔστιν εἰπεῖν Τί τοῦτο; εἰς τί τοῦτο;
 2. πάντα γὰρ ἐν καιρῷ αὐτοῦ ζητηθήσεται.
 3. (22)ἐν λόγῳ αὐτοῦ ἔστη ὡς θιμωνιὰ ὕδωρ,
 4. καὶ ἐν ῥήματι στόματος αὐτοῦ ἀποδοχεῖα ὑδάτων.
 1. ἐν προστάγματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ εὐδοκία,
 2. καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐλαττώσει τὸ σωτήριον αὐτοῦ.
 1. ἔργα πάσης σαρκὸς ἐνώπιον αὐτοῦ,
 2. καὶ οὐκ ἔστιν κρυβῆοαι ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ·
 1. ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εἰς τὸν αἰῶνα ἐπέβλεψεν,
 2. καὶ οὐθέν ἐστιν θαυμάσιον ἐναντίον αὐτοῦ.