Ecclesiasticus sive Siracides (Sapientia Jesu filii Sirach)

Septuaginta

Septuaginta, Ecclesiasticus, Swete, Cambridge, 1896

 1. κρείττων ἡττώμενος ἐν συνέσει ἔμφοβος
 2. ἢ περισσεύων ἐν φρονήσει καὶ παραβαίνων νόμον.
 1. ἔστιν πανουργία ἀκριβὴς καὶ αὕτη ἄδικος,
 2. καὶ ἔστιν διαστρέφων χάριν τοῦ ἐκφᾶναι κρίμα.
 1. ἔστιν πονηρευόμενος συνκεκυφὼς μελανίᾳ,
 2. καὶ τὰ ἐντὸς αὐτοῦ πλήρης δόλου·
 1. συνκύφων πρόσωπον καὶ ἑτεροκαωφῶν,
 2. ὅπου οὐκ ἐπεγνώσθη προφθάσει σε·
 1. καὶ ἐὰν ὑπὸ ἐλαττώματος ἰσχύος κωλυθῇ ἁμαρτεῖν,
 2. ἐὰν εὕρῃ καιρὸν κακοποιήσει.
 1. ἀπὸ ὁράσεως ἐπιγνωσθήσεται ἀνήρ,
 2. καὶ ἀπὸ ἀπαντήσεως προσώπου ἐπιγνωσθήσεται νοήμων·
 1. στολισμὸς ἀνδρὸς καὶ γέλως ὀδόντων καὶ βήματα ἀνθρώπου
 2. ἀναγγέλλει τὰ περὶ αὐτοῦ.