Ecclesiasticus sive Siracides (Sapientia Jesu filii Sirach)

Septuaginta

Septuaginta, Ecclesiasticus, Swete, Cambridge, 1896

 1. Ἐπίστρεφε ἐπὶ Κύριον καὶ ἀπόλειπε ἁμαρτίας,
 2. (22) δκήθητι κατὰ πρόσαωπον καὶ σμίκρυνον πρόσκομμα·
 1. ἐπάναγε ἐπὶ Ὕψιστον καὶ ἀπόστρεφε ἀπὸ ἀδικίας,
 2. καὶ σφόδρα μίσησον βδέλυγμα.
 1. Ὑψίστῳ τίς αἰνέσει ἐν ἅδου
 2. (25) ἀντὶ ζώντων καὶ διδόντων ἀνθομολόγησι
 1. ἀπὸ νεκροῦ ὡς μηδὲ ὄντος ἀπόλλυται ἐξομολόγησις·
 2. (27)ζῶν καὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν κύριον.
 1. ὡς μεγάλη ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ κυρίου,
 2. καὶ ἐξιλασμὸς τοῖς ἐπιστρέφουσιν ἐπʼ αὐτόν.
 1. οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν ἀνθρώποις,
 2. ὅτι οὐκ ἀθάνατος υἱὸς ἀνθρώπου.
 1. τί φωτεινότερον ἡλίου; καὶ τοῦτο ἐκλείπει,
 2. καὶ πονηρὸς ἐνθυμήσεται σάρκα καὶ αἵμα.
 1. δύναμιν ὕψους οὐρανοῦ αὐτὸς ἐπισκέπτεται,
 2. καὶ οἱ ἄνθρωποι πάντες γῆ καὶ σποδός.