De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

Flavius Iosephus

Flavius Iosephus, De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

si uero hunc modum aufert; communis ciuitatis Apion, quiescat dicens semet ipsum Alexandrinum. natus enim in profundissima Aegypto quomodo erit Alexandrinus iure ciuilitatis sicut ipse in nobis dicit ablato? cum solis Aegyptiis nunc orbis domini Romani participari cuiuslibet ciuitatis interdixisse uideantur.

hic autem ita robustus est, ut dignitates quas ipse impetrare prohibebatur adipisci non ualens calumniari conetur eis, qui haec iustissime perceperunt. non enim propter inopiam habitatorum [*]( s LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 1 est] esse Le 2 columniam R et] xav t. e. licet; et<si>conic. Guenther 3 appellatione P 4 dicere de aliis tr. BP qui <in> LB "5 antio- . chia C atiochia P antioceni LBP 6 seleutius LBR Peleucus e et qui] hi qui R fortasse recte; et a Graecis abest et melius post commorantur haberetur epheson LB 7 in] xou xaxa ed. pr. xata A in alia Ionia] ex Graecis xaxa rJjv ὔλληv ̓Ιωvίαv emendaui, in licaonia codd e 8 hoc] haec e regni-successoribus] per tempora regni successoribus (eis omisso) tr. R aotolj tWY διαδόχωv 9 non paruulum donum] ou μιϰρου̃ selv A jxtxpoo selv ed. pr. 10 concessit] μεταδεδώϰασι 11 Hiberes] L (res in ri corr. X2) hiberi (ri in res corr. B1) Be (iberi D) 12 tirreni LBC tyrreni Pe et Romani] codd e; et Graeca secutus seclusi 13 aufert] aut fert LB communis ciuitatis] rrjs πολιτείας communem R ciuitates L 14 natus enim] γεvvηϑεὶςyap ws npo- ει̃ποv 15 erat Re alexandrinis R uobis R 17 cuilibet P 18 dignitates] ἀξιω̄v quod pro genitiuo habuit interpres 19 adhipisci C uadens P haec] hoc C ) [*]( XXXVII Iosephus para 6. ) [*]( 6 )

82
ciuitatis. quam studiose aedificabat, Alexander nostrorum aliquos ibi collegit, sed omnes approbans diligenter et uirtute ac fide dignos inueniens hoc praeconium nostris exhibuit, cum gentem nostram studeret non mediocriter honorare.

ait enim Hecataeus, quia propter mansuetudinem atque fidem, quam ei praebuere Iudaei, Samariam regionem adiecit, ut eam sine tributis haberent.

similia quoque sapuit post Alexandrum etiam Ptolomaeus Lagus de Iudaeis in Alexandria commorantibus; nam et Aegyptiaca eis castra commisit arbitratus ea fide simul eorum et fortitudine conseruanda et in Cyrene credens se tutissime regnaturum nec non et in aliis Libyae ciuitatibus ad ea loca partem Iudaeorum habitandi causa direxit.

post hunc autem Ptolomaeus, qui Philadelphus est appellatus, non solum si qui fuerunt captiui apud eos nostrorum omnes absoluit, sed et pecunias eis saepius condonauit et, quod maximum est, desiderauit agnoscere nostras

leges et sacrarum scripturarum uolumina concupiuit, misitque rogans destinari uiros, qui ei interpretarentur legem; et ut haec adprime conscriberentur, diligentiam hanc commisit non quibuscumque uiris, sed Demetrium Phalirea et Andream et [*]( 1 LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 2 omnis L et uirtute-inueniens] ὰρετΥ̗̃ς xal πίστεως (scil. TODTO XO jtpaç) et] ex e 3 praeconium] yepa? 5 enim] autem B acateus LBP echatheus R echateus C Ecatheus e \'ExataTos rcepl ἡμω̃v man-I suetuetudinem B fidem atque mansuetudinem tr. R 6 regionem] om. P 7 eam] s. Pl trubutis L post Alexandrurn] ̓Αλεξάvδρου (pendet ab õ/Lota) A 8 Lagus] Aa7oo A in] om. C alexandriam R 10 ea] ex eam corr. Bl eorumj om. R conseruanda] ex conseruandam ras. Bl 11 cyrrene R credens-regnaturum] ἐγϰρατω̃ς apyetv βουλόμεvοςnec non et] ex et non corr. 01 et non LBe et non et P? in aliis] malus P 13 filadelfus LB filadelphus P philadelfus C 14 est appellatus] uocatur R appellatu L apud eos] apud deos L d 1tap\' autaiv A1 Kap\' aotw A5 15 eis] eius e 16 quo L est] om. P 18 ei] om. R interpretaretur R interpretauerunt e haec ut tr. e 19 apprine R hac R 20 falirea LBCP faliream R phalerea e )

83
Aristeum ad haec implenda constituit, quorum eruditione propriarum litterarum Demetrius differebat,

alii uero habebant custodiam corporis eius iniunctam; his ergo hanc diligentiam imperauit. non enim leges et patrum nostrorum philosophiam discere concupisset, si his utentes despiceret et non potius ualde miraretur.

Quae paene omnes in ordine progenitores eius Macedonum reges ignorauerunt habentes circa nos praecipuum familiaritatis affectum, tertius namque Ptolomaeus, qui uocatus est benefactor, fortiter optinens Syriam uniuersam non diis Aegyptiacis pro uictoria sollemnitates gratificas immolauit, sed ueniens ad Hierosolymam multas hostias, sicuti nostri moris est, deo sacrificauit et dignissima dicauit ornamenta uictoriae.

Philometor autem Ptolomaeus et eius uxor CIeopatra omne regnum commisere Iudaeis, et duces totius fuere militiae Onias et Dositheus Iudaei, quorum nominibus derogat Apion, cum debuisset opera eorum potius mirari et gratias agere, quoniam liberauerunt Alexandriam, quam ueluti defendere se quis confingit.

nam dum rebellio surrexisset in Cleopatrae regno et periculum pessimae perditionis insisteret, [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 1 \'Aptoteo quorum-3 iniunctam] tov jilv παιδεία̩ tWV xa$\' fcaotav Statpepovxa (διαϕερόvτωv A) Δημήτριοvtobs ss rrjv TOU σώματοςauTou <po- Xax-Jjv ἐγϰεχειρισμέvους, quae non intellexit interpres eruditione] emendaui ex παιδεία̩, eruditionem LBRC eruditioem P 2 propriam R 3 eius] om. R eis P inuictam B ergo] om. R 5 dicere R concupiscet Be despicere R 7 Quae] \'ATtttuva; quod pro duva habuisse uidetur interpres, quo errore commisso insequentia ne potuit quidem recte uertere 8 circa] erga e praecipium L 10 fortiter benefactos R 12 ad] ex ab corr. L1 scicuti P 13 gratificauit e et] om. LBRPe dignissima] ex dignissimas erasa s corr. Bl dignissimaque e ἀξίως ornarti ta L ornafla B1 14 philometror L philometror Bl 15 commiscere R 16 iudeiş L iudeis B 17 mirari-agere] ϑαυμάζειv xαὶ μὴ XotSopetv akla χάριv aoxot? syetv 18 quam-confingit] ἠς iliç πολίτη ἀvτιποιει̃ται, quae male intellexit interpres 19 se] si R quis] latet fortasse ciuis \' nam-84, 1 erepta] Graeca cum libertate quadam Latine uertit inter- B pres surrexit R 20 insistere L (corr. L3 s. uers, addens: c t) B ) [*]( 6* )

84
istorum labore ciuitas intestinis proeliis est erepta. sed . "Postea, inquit, Onias ad urbem deduxit exercitum paruum,

cura esset illic Theraius praesens Romanorum legatus" quod, ut ita dicam, recte atque iuste factum est. Ptolomaeus enim, qui cognominatus est Physcon, moriente suo fratre Ptolomaeo Philometore egressus est de Cyrene uolens reginam Cleopatra expellere et filios regis, ut ipse regnum iniuste sibimet applicaret;

propter haec ergo Onias aduersus eum bellum pro Cleopatra suscepit et fidem, quam habuit circa reges, nequaquam in necessitate deseruit.

testis autem deus iustitiae eius manifestus apparuit: nam Physcon Ptolomaeus cum aduersus exercitum quidem Oniae pugnare praesumeret, omnes uero Iudaeos in ciuitate positos cum filiis et uxoribus capiens nudos atque uinctos elephantis subiecisset, ut ab eis conculcati deficerent, et ad hoc etiam bestias ipsas debriasset, in contrarium quae praeparauerat euenerunt.

elephanti enim relinquentes sibi appositos Iudaeos impetu facto super amicos eius multos ex ipsis interemerunt. et post haec Ptolomaeus quidem aspectum terribilem contemplatus est prohibentem se, ut illis noceret hominibus.

concubina uero sua karissima, quam alii quidem Ithacam, alii uero Hirenen denominant, i supplicante ne tantam inpietatem perageret et concessit et ex [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr.\'i ) [*]( 1 ciuitatis R 3 Thermus] Nielle ex Graecis emendauit, hermus LBC herinus Re hernius P praesens] Niese; praeses codd e, xαὶ rcapdvro; 4 ptholomeus R hic et infra 5 fiscon LBR phiscon CP patre e 6 Philometore] om. R regressus R reginam] i. e. rrjv paoiXstav; τη̃ς βασιλείας(scil. ἐϰβαλει̃v) 7 et filios-97, 8 stellae per terram] per haec capita deficit in exemplari Graeco textus losephi 8 hoc R Onias] ex onius corr. B1 aduersum C pro cleopatra bellum tr. R 10 deum j LB 11 fiscon LB phiscon RCP 12 aduersus] BP aduersum LB1 R Ce pugnare <non> conic. Niese 13 poBitos <capiens> R 14 <et> nudos C elephantes LB eis] eius e 15 conculcari R ipsa P inebriasset edit. Venet. anni 1510 18 intemerunt P 20 ut] ne C illis] ] ilibus R nocere R carissima LBR charissima e 21 iracam R herenem CrRCPe - 22 et] om. CP, in ei correxit L2 et ex] et P )

85
his, quae iam egerat uel acturus erat, paenitentiam egit. unde recte hanc diem Iudaei < in> Alexandria constituti, eo quod aperte a deo salutem promeruerunt, celebrare noscuntur.

Apion autem omnium calumniator etiam propter bellum aduersus Physconem gestum Iudaeos accusare praesumpsit, cum eos laudare debuerit. is autem etiam ultimae Cleopatrae Alexandrinorum reginae meminit ueluti nobis improperans, quoniam circa nos fuit ingrata, et non potius illam redarguere studuit;

cui nihil omnino iniustitiae et malorum operum defuit uel circa generis necessarios uel circa maritos suos, qui etiam dilexerunt eam, uel in communi contra Romanos omnes et benefactores suos imperatores; quae etiam sororem Arsinoen occidit in templo nihil sibi nocentem,

peremit autem et fratrem insidiis paternosque deos et sepulcra progenitorum depopulata est, percipiensque regnum a primo Caesare eius filio et successori rebellare praesumpsit Antoniumque corrumpens amatoriis rebus et patriae inimicum fecit et infidelem circa suos amicos instituit, [alios quidem genere regali spolians, alios autem demens et ad mala gerenda compellens.

] sed quid oportet amplius dici, cum illum ipsum in nauali certamine relinquens id est maritum et parentem [*]( LBR, CP, e. — ) [*]( s 1 quae iam] quedara L (L3 litterae d superser.: c i) B quae lam P quae Re egeret R potentiam R 2 <in>] inserui cfr. §§ 63. 68., om. codd. e Alexandriae Sobius in ed. Colon. 1524 3 salute P 5 aduersum C ficonem LB fisconem R phisconem P praesupsit P 6 etiam] om. C 7 reginae Alexandrinorum tr. e impperans P 8 ingrata] ignorata e redarguere, re s. P1 11 dilexerint Le 12 et] om. L in ras. add. B jbenefactores L 13 sororem <suam> CP arsenom LBP arsenoin RC (arsinoen formam in locis Antiquitatis codices tradunt) 14 peremit-insidiis] om. R 15 precipiensque R 16 <et> eius R filioş L praesupsit P 18 fidelem P circa Duos (s s. L2Bl) LB alios quidem—compellens] cancellis inclusi, utpote quae non iustum locum tenere uideantur, nisi grauiores corruptelae latent; certe enim nominatiui participiorum offendunt 19 alos P autem] aG L demens etj deiciens et R, corrupta puto 20 oporteret R ipsum illum tr, R 21 id est] idem P )

86
communium filiorum tradere eum exercitum ac principatum et se sequi coegit?

nouissime uero Alexandria a Caesare capta ad hoc usque perducta est, ut salutem hinc sperare se iudicaret, si posset ipsa manu sua Iudaeos perimere, eo quod circa omnes crudelis et infidelis extaret. putasne gloriandum nobis non est, si quemadmodum dicit Apion famis tempore Iudaeis triticum non est mensa?