De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

Flavius Iosephus

Flavius Iosephus, De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

quibuscumque autem distribuerunt caelum, his sermone quidem patrem, operibus autem tyrannum atque dominum superposuerunt. propterea aduersus eum constituerunt insidias per uxorem et fratrem et filiam, quam ex eius fingunt capite generatam, ut alligantes eum appenderent, sicut ipse ille suum dicitur patrem.

Haec iuste accusatione digna conqueruntur qui sapientiae uirtute praecellunt, insuper haec deridentes [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr.i ) [*]( 1 dei] de e 2 proiectiones suas] sta rqq άντιπαραϑέσεως nos] nobis R non e 3 cum utique-5 praemisaus] mendosa praebet A nobis, n in ras. B 4 uideantur LB probabiliter] xal Xiav εύδοxιμουντοςΑ 6 et om. Le inobilissimos L praecipue e 7 deis e 8 dicentes eos <autem> LBe dicentes <autem> eos R e] codd. e, conicio: esse 9 et] a bis posuit R 10 procretos L autem] 8 £ xai habitaculis] xal siaizaa; 12 eorum] om. R tartaro] ex Graecis scripsi-, tartaros LBCP tartarum R tartaris e esse dixerunt] abest a Graecis 13 autem] om. e caelum] cellium C (celum s. CJ) celimo P Is C 14 dominum] sup. uers. add. C1 supposuerunt R 15 aduersus eum] e*\' autov ed. pr. bn\' aotwv A 16 capite fingunt tr, e fingunt] abest a Graecis 17 alligantes ... appenderent] συλλαβόντες... xαϑειρξωσινΙ, alligatenses e appenderent] emendaui, appenderet B appendere LReCP 18 dicitur] add. interpres accusatiorum P 20 insuper] hi super L hic super e haec] om. R hoc P- adicientes C )

129
adiciunt, si deorum alios quidem ephebos et adulescentes, alios autem seniores et barbatos esse credendum est, alios constitutos super artes et quendam fabrum, aliam uero textricem, alium peregrinantem et cum hominibus contendentem, alios autem citharizantes aut arcu gaudentes,

deinde inter alterutros seditiones effectas et propter homines contentiones constitutas, ut non solum alterutris manus inicerent, sed etiam ab hominibus uulnerati lugerent malaque perferrent,

et, quod super omnia est luxuriosius, intemperantia permixtionis uterentur, quomodo non erit incongruum amores et concupiscentias ad uniuersos adtingere simul masculos et ad feminas?

deinde fortissimus et primus eorum pater seductas a semet ipso impraegnatasque mulieres disruptas submersasque sperneret et eos, qui ex eo sunt nati, neque liberare potest fato constrictos neque sine lacrimis eorum perferre mortes.

bona sunt haec et his alia consequentia, id est adulterio in caelo uiso et sic inpudenter a diis celebrato, ut iam alii zelari se profiterentur tali passione constrictos. quid enim alii facturi non essent, [*]( LBR., CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 1 si] et ed pr. -7] A ephebos] άγενειους adullesicentes L 2 barbaros R 3 super artes] ex Graecis emendaui, superantes codd e quedam P alia R testricem R 4 alium <uero> e peregrinantern] πολεμουντα A 5 autem] aut P cybarizantes R 6 seditiones] seditionis ex seditione corr. B1 effectas] ex effecta corr. B1 effecta L 7 alterutros R initerent LBP iniicerent R mitterent e hominibus] omnibus LBPe 8 uulnerari C?e mala q C quod] om. e 9 <si \'> intemperantia e, fortasse ut excidit 11 adtingere] post amores tr. R masculos] totg appsat τωνϑεων12 fortissimus] 6 γενναιότατος ed. pr. oi γενναιόταοιΑ eorum] αύτόςad semet ips/ ///pregnatasque P (as in ras. extitisse uidetur) 13 disruptas] i. e. xαταρρηγνμέναςxαϑειρ- γνυμέας A, diruptas Re sperneret] περιορα, unde spernit coniecerim 14 et] s. uers. add. L fato constrictos] emendaui, factos (pactos R) conscriptos codd e constrictos] i. e. xρατουουενους, nisi mauis ponere constrictus; xpatoofjiEvo; A 16 his alia] his similia alia R, toTs άλλοις alia | a P consequentia, conseq in ras. Cl in] in ras. B 17 se] re P zelare codd e 18 constrictos] ex δεδεμένουςscripsi, constricti LBRP conscripti Ce quidj qui R facturi... essent] έμελλε Λ ) [*]( XXXVII Josephus pars 6. ) [*]( 9 )

130
dum neque senior atque rex ualuisset impetum suum a mulieris permixtione retinere?

alii uero dii seruientes hominibus et nunc quidem aedificantes causa mercedis, nunc uero pascentes, alii autem malignorum modo in ferreo carcere colligati: quem igitur sapientium talia non accendant, ut haec componentes redarguant et multam stultitiam his credentium reprehendant?

alii uero et terrorem quendam uel metum nec non et rabiem atque seductionem omnesque pessimas passiones in dei naturam et formam fingere praesumpserunt, et horum quidem nobilioribus etiam ciuitates sacrificare suaserunt.

siquidem in multa necessitate consistunt, ut quosdam deorum putent bonorum esse largitores, alios autem uocent auersatorios, quando eos ueluti malignissimos homines muneribus atque donis placare contendunt, magnum quoddam malum se suscepturos ab eis existimantes, nisi mercedem eis studiose praebuerint.

Quae igitur causa sit tantae huius iniquitatis atque delicti circa deum? ego quidem arbitror, eo quod neque ueram dei naturam ab initio eorum legislatores agnouerint, neque quantum percipere potuerunt perfectam sententiam

definientes reipublicae tradiderunt, sed uelut aliud quiddam prauissimum reliquerunt dantes potestatem poetis quidem, ut quos uellent deos introducerent haec omnia patientes, [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 1 ualuissent R impetum ... retinere] ijrtoyetv την όρμην 5oov yoOv s:; 16 δωμάτιον άπελϑειν2 dii] dum e hominibus] ex omnilius corr. Pl 3 pascente R 5 accedant LB (COTT. B2) RCe haec] hoc e 6 credentium] προεμέωνΑ 7 et] ad e 8 in dei-formam] sic Graeca secutus transposui, et formam in dei (iudei R) naturam codd e 9 horum] eorum P 10 ciuitates] emendaui, ciuitate LeCP in ciuitate BB in multa] emendaui, simulta codd simulata e 11 putant R 12 nocent R auersatorios] ex άποτροπιους scripsi, aduersatorios LBRC aduersarios Pe quando] elta όĮ: 13 placere codd e 15 praebuerunt R 19 praecipere e 20 diffinientes RCP difinientes e reipublicae tradiderunt] npaI; touto ποίησαϑαιttjv άλληντάξιν tOÕ πολιτύματοςquidam e 21 relinquerent P petis LB quidem] siquidem e ut, t in ras. Bl 22 quod L haec] abest a Graecis retharibus codd )

131
rhetoribus autem, ut de republica scriberent et de peregrinis diis decreta proferrent.

sed etiam pictores et gypsoplastae in hoc apud Graecos multam habuere potestatem, ut unusquisque . formam quam uellet secundum modum suae opinionis exponeret, alter quidem ex luto quod uellet fingens, alius uero pingens. opifices itaque qui maxime putantur esse praecipu ebur et aurum habent ad hoc suae semper nouitatis argumentum.

proinde apud eos priores quidem dii liorentes honoribus senuerunt, sic enim proferendum est,

alii uero noni <qui>dam introducti religione potiuntur, et templorum alia quidem desolata, alia uero nuper secundum eorum uoluntatem aedificantur; quapropter ut arbitror e diuerso nosse magis indigent, qualis secta sit circa deum et quomodo eius honor immobili religione seruetur.

Apollonius siquidem Molon unus fuit stultorum atque tumentium; eos autem, qui nere in Graeco philosophati sunt, neque praedictorum aliquid latuit, neque frigidae allegoriae causas ignorauerunt. quapropter illos quidem iuste spreuerunt et circa ueram decentemque circa deum opinionem [*]( LBR, CP, e. — At ed. pr. ) [*]( 1 aut Re ut de—proferrent] πολστογρϕεινxαταφηϕισμάτων(1tatà φηϕισματωνrecte Niese) ξένωνϑεωνΤΟV έπιτηδειονquorum sensum non cepit interpres 3 multa P unusquis LB 6 opificis LBeP 7 ad] abest a Graecis argumentum] sequuntur in A interpdlata 8 priores] i. e. πρότεροιιcpotspov A dii] alii R 9 senuerunt] sequuntur interpolata in A sic-est] OOTO) \'(àp εύϕημότερονΧΕΥSIV 10 quidam] ex TtvE; emendaui, clam LBReC2 dam CP potiuntur] sequuntur interpolata in A 11 eorum] twv άνϑρωπνΑ 12 aedificantur] ExaaTo; ιδύεταιquapropter-14 seruetur] Graecorum sensum non capiens uerba paululum mutauit interpres quapropter ut arbitror] totvov A, quod abest ab ed. pr. nosse] abest a Graecis 13 secta] facta e ei e 14 regione R 15 Molon] ex modon corr. P1 16 tumentium] ex fumentium corr. Pl timentium R τετυωμένωνGraeco] TOTS \'Ελληvcxoa A τοις Ελλησινινconi. Niese 17 frigidae-causasJ φυχράς(φυχάς A) προϕάσειςτωναλληγοριων 18 illos] Twv FICV i. e. προϕάσωνιuste quidem tr. R 19 sprerunt B et] δέ )

132
nobis fuere concordes.

quod Plato respiciens neque ullum quemquam poetarum dicit in republica esse suscipiendum et Homerum honorabiliter amouet fanum ei constituens et unguenta superfundens, ne rectam opinionem de deo fabulis forte destrueret.

praecipue namque Plato nostrum legislatorem imitatus, licet nullam eruditionem huiusmodi suis ciuibus imperasset, id est ut omnes perfecte leges discerent, ut ne fortuito aliqui extraneorum ciuibus miscerentur, sed esset pura respublica et in legum custodia perduraret.

horum nihil cogitans Apollonius Molon nos uoluit accusare, quoniam non recipimus eos, qui aliis sunt opinionibus praeoccupati de deo, neque communicari patimur eis, qui alia uitae consue-

tudine degere potius elegerunt, cum neque hoc proprium nostrum sit, sed commune cunctorum, non modo Graecorum, sed etiam qui inter Graecos cautissimi fuisse noscuntur, Lacedaemonii namque peregrinos etiam expellebant ***, [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 1 fuere] R fore LBvP ex fore corr. C2 (fore Co) quod-respiciens] άϕ\' ἡς ὁρμηϑεις 6 nXatcuv ullum] tuiv u).J,wv 2 dici LBRP in republica] ex iurepublica corr. L1B1C1 iurepublica P 3 honorabiliter, nor in ras. C honerabiliter P ammonet RC admonet e fanum ... constituens] στεϕανώσας phanum RC 5 destrueret] destinaret R praecipue—9 perduraretj claudicctnt, sed difficile dictu est, aliane interpres scripserit, qui sententiam Iosephi prorsus non cepit 6 imitatus] est imitatus fortasse scribendum est, μεμιμηται licet] i. e. xav, xav uero scripserat Iosephus 7 id est ut] wç TO ed. pr. cooxe A discerent leges tr. e utj 1tai μήν xαι, uel coniecerim 8 fortuite LCPe aliquij ex Graecis conieci, aliquid codd e 9 in legum-perduraret] Tuiv ὲμμενόντων toi; νόμοις προύνησεν 10 Molon nos] molonjnos LBC moloninos P mollonus nos R Molomnos e fortasse Molonis nos scripseris 11 recepimus e alii LBP (corr. B2) de deo, neque] transposui, neque de deo codd e 12 patiuntur B 13 eligerunt C elegetur P 14 Graecorum J rerum codd e ex \'Ελλήνων emendaui 15 etiam] om. R cautissimij εύδοxιμτατοι 16 peregrinis B peregrinum B percgrinus P expellebant *** corruptionem] lacunam statuo ex codice archetypo oriundam, ξενηλσιας ποιούμενοι διετέλουν xat τοΐς aotwv aito- δημεΐν πολιταις ouz έπέτρεπον, διαϕϑοράν _ )

133
coruptionem extra leges ex utroque metuentes,

illorum igitur citius saeuitiam poterit quilibet arguere, qui nulli neque conuersationis neque cohabitationis suae participium exhibebant.