De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

Flavius Iosephus

Flavius Iosephus, De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

post hos autem omnes Ases nouem et quadraginta et mensibus duobus. et isti quidem sex apud eos fuerunt primi reges debellantes semper et maxime Aegypti radicem amputare cupientes.

uocabatur autem omne genus eorum Ycsos, hoc est reges pastores, yc enim secundum sacrarum linguam litterarum regem significat, sos uero pastorem siue pastores secundum sermonem communis eloquii et ita compositum inuenitur Ycsos. quidam uero dicunt eos Arabas esse.

" in aliis autem exemplaribus non reges significari comperi per [*]( LBR, CP, e. — Euseb A, ed. pr. ) [*]( 1 bulliastitis LB buliastitis reliqui pouPaaxtioD quadram R 2 enaris R Auaptv 5 tepore R metiretur] meteret e 7 exercitaret] ex Graeco yofivaCtuv scripsi; excitaret codd. e dum] cum e et] (1m. e 8 regnauit] om. CP 9 epachas R apaschas C apascas P 10 treginta P mensibus] -ibus in ras. R aposis L,lm.Be apposis R 11 Samnas] \'Iavva§ A lcxvtcx; ed. pr. 12 hos] om. e omnes] õã- sup. lin. add. BAses nouem] xal Aool; ivvea ases inouem Lasses nouem R 13 sex quidem tr. R 14 debellantes-cupientes] nopso5vxei; (ποθοῡντες .ed. pr.) eXEl xal μα̃λλον \'tijç Aiyunxou Hapai pi\'C«v A maximi LB 15 omne genus eorum] zb abvos A x6 σύμπαν αὐτω̃ν ėfivos Euseb Ycsos] Niese, om. R Resis P sesos rell. e 16 reges <et> CP yc] se codd. e yc-significat] secundum sed enim sacrarum linguarum regem significat e sacrarum linguam litterarum] sacrarum (B1 in m. suppl.) linguarum LB interpretationem sacrarum linguarum R 17 siue] xai pastores] -es in ras. B 18 ita] tantum e inuenitnr compositum tr. R 19 Ycsos] ICOC R sesos CP hycsos e 20 comperi] apud Iosephum non inuenitur appellationem] in marg. suppl. B1 ) [*](2* )

20
appellationem yc, sed e diuerso captiuos declarari neque pastores. hyc enim rursus Aegyptiaca lingua et ac, quando pingui sono profertur, captiuos aperte significat; et hoc potius uerisimile mihi uidetur et historiae antiquae conueniens.

hos ergo quos praediximus reges et eos, qui pastores uocabantur, et eos qui ex eis fuerunt, optinuisse Aegyptum ait annis undecim et quingentis.

post haec autem regum Thebaidis et alterius Aegypti factam dicit super pastores inuasionem et bellum maximum et longaeuum eis inlatum.

sub rege uero cui nomen erat Alisfragmuthos uictos dicit pastores et alteram quidem uniuersam Aegyptum perdidisse, inclausos autem in locum habentem mensuram terrae ulnarum undecim milium, cui loco nomen est Auarim;

hunc Manethon dicit omnem maximo muro atque robustissimo circumdedisse pastores, quatenus et omnem possessionem munitam haberent simul et praedam suam.

filium uero Alisfragmathoseos Thumnosim dicit conatum quidem eos per obsessionem capere et fortiter cum quadringentis octuaginta milibus armaterum eorum muris excubuisse. cum uero obsessionem desperasset, pacta cum eis fecisse, ut Aegyptum relinquentes, quo uellent, innoxii omnes abirent.

illos uero his 20 promissionibus impetratis, cum omni domo et cum [*]( LBR, CP, e. — Euseb A, ed. pr. ) [*]( 1 yc] is R re P hyc e e] est R de CP diuersio (i ex corr.) R captiuos] PaoiXeT; αἰχμαλώτους A neque] 00 A hyc] yc BC ic R hec P 2 lingua] om. R ac] hac e 3 aperte] ῥητω̃ς apertos 1 m. L B (L3 s. c e) BCPe 4 ergo] deest in A, extat ap. Eus. 5 et eos qui ex] xai xobs 14. eos om. LBRe 6 annis] sup. uers. add. B 7 haecj om. C alterius] tyjs α̌λλης 9 eis] cum A (aaToTs) ponit interpres allatum R 10 Alisfragmuthos] -mutos ReP i. m. L3 μισϕραγμούθωσις OB solet Euseb alisfragmathos C alteram] tYw akk-qv uniuersam] om. C 11 inclausos] inclusos Ll (ipse a expunxit) BRe 12 undecim milium] jxoptwv locum e 13 est] erat R Auarim] aoaptv Manethon] sic semper cum cod. graeco A: MavsOcuv 14 possessionem om. P 16 Thumnosim] themusim CP Θούμμωσιν A 0fj.oustootv Eus. 17 obsedionem R occtuaginta B 19 pactum CP 20 habirent LP (Ll h deleuit) 21 cum post et om. e possionibus B )

21
possessionibus non minus ducenta quadraginta milia numero ex Aegypto per desertum in Syriam iter egisse,

et metuentes Assyriorum potentiam, tunc enim illi Asiam optinebant, in terra, quae nunc Iudaea uocitatur, ciuitatem aedificasse, quae tantis milibus hominum sufficere potuisset, eamque Hierosolymam uocitasse.

in alio uero quodam libro Aegyptiacorum Manethon hanc ipsam inquit gentem, id est qui uocabantur pastores, in sacris suorum libris captiuos ascriptos, rectissime dixit. nam antiquis progenitoribus nostris pascere mos erat; et pascualem habentes uitam uocabantur ita pastores.

sed et captiui non inrationabiliter ab Aegyptiis sunt uocati, quoniam progenitor noster Ioseph dixit ad regem Aegyptiorum se esse captiuum et fratres in Aegyptum posterius euocauit rege praecipiente. sed de his quidem in aliis examinationem subtilius faciemus.

Nunc autem huius antiquitatis producam testes Aegyptios rursumque quomodo se habeant uerba Manethonis circa ordinem temporum aperte describam; sic enim ait:

"Postquam egressus est ex Aegypto populus pastorum ad Hierosolymam, expulsor eorum rex Themusis regnauit post haec annis uiginti quinque et mensibus quattuor et defunctus est. adsumpsit regnum filius Chebron annis tredecim;

huius autem Amenofis *** annis uiginti uno et mensibus nouem. Mifris autem [*]( LBR, CP(Pa), e. — Euseb Theoph A, ed. pr. ) [*]( 2 aegyto P egisse] egysse R egypsse P 4 uocatur JBCP uocatur iudea tr. CP 7 inquit] om. e 8 duxit L 9 antiquos P mos] mox P 10 pascualem] pascua est P ita pastores uocabantur tr. CP 11 ab] 8. R aegytiis P uocati] om. LBe 12 rege C 14 examinationibus CP 18 apte R postquam-p. 22, 9 uirtutem habens] Pa collatus est 20 Themusis] temusis P Τέθμωσις uigintique R XXIIIIor P XXII Pa 21 et prim] xrll, om. codd. adsumpsit] assumpsit autem C adsumpsit in P assumpsit autem in Pa 22 Chrebron e Amenofis] filius Amenofis CPPa amenosis e Post Amenofis exciderunt quae in Graecis sunt: elXOat xal μη̃νας ἑπτά. tou 81 ἀδελϕὴ 1Ajj.saaY]s. ab annis in annis Ubrarius oculis aberrauit. 23 uiginti uno] u. unum ZC XXI reliqui codd. Mifris-mensibus nouem] om. R Mifris] μήϕρης. )

22
duodecim et mensibus nouem.

Miframthusis uiginti quinque et mensibus decem, Etmusis autem nouem et mensibus octo, Amenofis uero triginta et mensibus decem, Orus uero triginta

sei et mensibus quinque, huius autem filia Acenchres duodecim et mense uno, Rathotis uero frater nouem, Acencheridis autem *** duodecim et menses tres, Armes uero quattuor et mense uno, Armesis autem unum et menses quattuor, Armesis Miamus uero sexaginta sex et menses duos, Amenofis decem et nouem et menses sex.

Sethosis autem equestrem et naualem uirtutem habens fratrem quidem Armen procuratorem Aegypti constituit et omnem ei aliam regalem contulit potestatem; tantummodo autem diademate uti prohibuit et ne reginam matrem filiorum opprimeret imperauit et ut abstineret etiam ab aliis regalibus concubinis.

ipse uero ad Cyprum et Phoenicen et rursus contra Assyrios atque Medos castra metatus uniuersos alios quidem ferro, alios sine bello, terrore magnae uirtutis sibimet subiugauit. his uero felicitatibus eleuatus confidentius incedebat orientales urbes ac prouincias subuertendo;

multoque tempore procedente Armes, qui in Aegypto fuerat derelictus, omnia contraria, quam eum frater agere 81) [*]( LBR, CP(Pa), e. — Euseb Theoph A, ed. pr. ) [*]( 1 Miframthusis] -tusis R μηϕραμούθωσις mifranthusis e 2 Etmusis] TOU 8\' "EOfuoais legisse uidetur interpres, tou δὲ θμω̃σις A themusis C emusis PPa 3 Amenosis e uero] autem B 4 et] om. LBPa achenchres R acenechres P acenchies e 5 ratothis P acencherides B, ipse in -dis mut., achencheridis R 6 Post autem desunt Graeca haec: swssxa xat μη̃νας πέντε. TOU 81 ὰϰεγγήρης ITEOS? duodecim et menses tres] et om. Ce d. et mensibus tribus Pa mense uno] mensem unum B 7 Armesis] armensis R \'Paμέσσης unum—quattuor] uno et mensibus quattaor Pa armesimianus R armesismianus Ce 8 mensibus duobus Pa amenofis <uero> R 9 mensibus sex Pa Sethosis] sedhossis LBe sjoosis R sethossis CPa setchossis P SSQUJI; 6 xal \'Paμέσσης (as6c«ais xai pap. £ aaYj(; A) uirtutem equestrem et naualem tr. B natialem P 10 Armen] "Appiaiv 11 ei] enim B contulit] constituit P 12 regina P 16 quidem alios tr. e sine bello] ferro H magno L (corr. L2) Ce 17 subiugabit P (corr. PJ; 18 incendebat L (ipse corr.) R 20 agere monuerat] amouerat R )

23
monuerat, sine timore faciebat. nam et reginam uiolenter adiecit et aliis concubinis sine parcitate iugiter miscebatur, suasusque ab amicis utebatur diademate et rebellabat fratri.