De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

Flavius Iosephus

Flavius Iosephus, De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

cum assit igitur his, quae praedicta sunt, conuersationi nostrae etiam uita remotior, nihil fuit in antiquis temporibus, quod faceret nobis permixtionem Graecorum, sicut Aegyptiis mercimonia, quae ab eis reiciuntur et ad eos rursus introducuntur, et iterum habitatoribus Phoeniciae maritimae studentibus circa contractus atque negotia amore pecuniae requisita.

sed neque circa latrocinia sicut quidam alii uacauerunt aut amplius habere concupiscentes patres nostri ad bella conuersi sunt, licet regio nostra multa milia uirorum fortium possideret.

Phoenices ergo propter negotia ad Graecorum prouinciam nauigantes repente sunt agniti et per illos Aegyptii et omnes, a quibus ad Graecos onera deuehebant inmensa maria proscindentes.

Medi uero postea atque Persae palam in AsŲt regnauerunt et usque ad alteram Epirum Persae militauerunt. Thraces autem [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 1 ipsi rationi] lv \'tOtç ),ó,otç A corrupta lectione, abzwv zoiq Xoyotg? 3 regionem] nationem R 4 mercimoniis] ex mocimoniis corr. ipse B cumgaudemus R hoc e alterutros (i superscripto) L 5 fatigamus R sed sunt quidem] dXV stat jiiv, unde scripsi, sed quidem codd. e 6 positae] possit P 7 nutrimenta tiliorum tr. R 8 opus totius tr. RCP 9 assit] i as (i. e. animis) P qui praedicti R 10 conuersationis conicio etiam inter lin. suppl. L 11 nihil fuitj ouSsv A ouS £ v ed. pr. nobis om. B 12 aegyptus BCP reiciuntur eis tr. sed ipse corr. B 13 habitatores CP 14 contratus P 16 aut-conuersi sunt] yj zb rcXeov sysiv otcioov πολεμοῡντες itpctojaav A — ἀξιοῡντες etg πολέμους itp. coni, 21 onera] honorem L (L3 corr. honera) BRPe honores C proacindentes] possidentes R 23 ad] supr. lin. add. B alteram Epirum] Wrs ήμετέρας ἠπείρου A haud recte, ŚtŚpa.ç interpres uertit trhaces B traces RCP )

16
propter uicinitatem et Scythicum ab his, qui Pontum nauigant, cogniti sunt.

et omnino uniuersi iuxta mare uel orientale uel hesperium habitantes aliquid conscribere uolentibus cogniti facti sunt, qui uero superius habitabant et procul a mari multis sunt temporibus ignorati.

et hoc apparet etiam circa Europam contigisse: quando de Romanorum ciuitate tam longo tempore adepta potestate tantasque causas belli conficiente neque Herodotus neque Thucydides nec ullus qui fuit cum istis fecit aliquam mentionem; sed sero tandem et uix ad Graecos potuit eorum notitia peruenire.

de Galatis enim et Hiberis sic ignorauerunt hi, qui putantur subtilissimi conscriptores. quorum est Ephorus, ut unam ciuitatem esse arbitraretur Hiberas, qui tantam partem hesperiae terrae noscuntur inhabitare, et neque mores eorum, qui fiunt apud eos uel qui dicuntur, tamquam sic utentibus referre praesumpsit.

causa uero ignorantiae ueritatis est, eo quod procul abessent. ut autem falsa conscriberent, eo quod uellent uideri aliquid amplius ab aliis rettulisse. quomodo ergo mirari decet, si neque nostra gens plurimis erat certa, neque ad scribendum [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 1 propterui ciuitatem P uicinitatem] uicini in ras. B Scythicum] 10 ExuQckov scit(h P)iam codd. scytiam e 2 uniuersa LBRe iuxta mare uniuersa tr. R mare s. lin. add. B 3 uolentes (entes in ras. C) CP 4 sunt facti tr. C, 1 m. corr. 5 multi L 1 m. sunt... ignorati] ἠγνοήθησαν ed. pr. ἠγνόησαν A ign. temp. tr. R 6 tam-potestate] codd., Totaoxtjv h jiaxpoO Suvatr.v ϰεϰτημένης. propterea conicio: tantam longo tempore adepta 6 Qt potestatem 8 herodotus] lorodotus LB erodotus (c ero s.) L3 herodus R 1 m. thu (tu R) cididis codd. -des L1 nec] neque R 10 notitia peruenire] om. e Galathis e enim] autem R 11 hyberis Ce 12 arbitrarentur L 13 Hiberas] ex heberas corr. L heberos R hyberas CPe qui] quod P tantum LBP tamen R 14 et neque-praesumpsit] non intellexit Graeca interpres qui] 3 C eos] nos (t. e. hos) C qui] q C 15 praesumpsit] ἐτόλμησαν praesumunt e 16 abesset R ut] eum P 18 ab aliis] oni. C )

17
de se aliquam dedit occasionem ita constituta procul a mari et ita conuersari deliberans?

Pone igitur nos argumento uti uelle Graecorum, quia non est eorum genus antiquum, eo quod neque in nostris uoluminibus de eis sit aliquid dictum: nonne omnino deridebunt causas huiusmodi a me prolatas et testes uicinae regionis adducent antiquitatis suae?

igitur ego hoc conabor efficere: Aegyptiis enim et Phoenicibus praecipue testibus utar, cum nullus eorum potuerit tamquam falsum accusare testimonium; et uidentur maxime circa nos inimici in communi quidem omnes Aegyptii, Phoenicum uero Tyrii.

de Chaldaeis autem nequaquam hoc dicere potero, quoniam et generis nostri principes constituti sunt et propter cognationem in conscriptionibus suis meminere Iudaeorum.

- cum uero fidem de his praebuero et blasphemias falsas ostendero, tunc etiam Graecorum conscriptores memorabo, qui Iudaeorum fecere memoriam, ut neque huiusmodi occasio relinquatur inuidis nobis faciendae contentionis.

Inchoabo autem primitus a litteris Aegyptiorum, quas non arbitrantur commendare quae nostra sunt. Manethon [*]( LBR, CP, e. — Euseb A, ed. pr. ) [*]( 1 ita] et ita e 2 conuersari] ex pioxeuetv emendaui et ex coniectura Co conuersi LBRCe conuerslP ? 4 genus eorum tr. e 5 deridebunt] describunt R 6 huiusmodi] ante et post causas iterat R probatas e adducunt LBRe 7 igitur-efficere) om. M igitur] legitur P hoc] coc L, h s, uers. suppl. B 8 enim] om. e 9 et] fap \')tal ort etenim conicio 11 <et> Phoenicum e 12 hoc] tauto toOto 15 et blasphemias falsas ostendero] in textu Graeco non inueniuntur 17 inuidis] in undis P in iudaeis e 19 inchobo B autem] QS Eus Srj A quas-nostra sunt] Iosephus prorsus alia expressit, interpres corruptela codicis sui deceptus sententiam aliquam a re non alienam enucleare conatus est. 20 non arbitrantur] oux otovTat uertit interpres, oiix oiovts A oūX oiov ts recte Euseb 19 quas non—18, 1 Aegyptiorum] om. oculis aberrans librarius L, in marg. suppl. 1 m. 20 quae nostra sunt] taxuvujv Manethon] MavsQaiv A MaveOio? restituit Niese ex Theophilo et Eusebio ) [*]( XXXVII Iosephus pars 6. ) [*]( 2 )

18
itaque genere uir Aegyptiorum, Graeca disciplina participatus, sicut palam est, scripsit enim uoce Helladica, paternae regionis historiam ex sacris, sicuti ait ipse, interpretatus libris, frequenter arguit Herodotum in Aegyptiacis ignoratione mentitum.

ipse quidem Manethon in secundo Aegyptiacorum haec de nobis scribit. ponam uero etiam sermonem eius tamquam testimonii iure prolatum: "Honorabile nomen.

sub hoc nescio quomodo deus inspirauit et praeter spem ex partibus orientalibus homines genere ignobiles adepta fiducia in prouincia castra metati sunt et facile ac sine bello eam potenterque ceperunt;

et principes eius alligantes de cetero ciuitates crudeliter incenderunt et deorum templa uerterunt. circa omnes uero prouinciales inimicissime usi sunt alios quidem perimentes, aliorum uero et filios et coniuges ad seruitia redigentes.

nouissime uero et unum regem ex se fecerunt, cui nomen erat Sualitis. hic in Memphide ueniens superiorem inferioremque prouinciam diuidens et castra in oportunis relinquens locis, maxime etiam partes muniuit orientales prospiciens, quoniam Assyrii aliquando plus ualentes erant desideraturi regnum eius inuadere.

inueniens autem in Nomotosuati ciuitatem oportunissimam, positam quidem ad orientem [*]( LBR, CP, e. — Euseb A, ed. pr. ) [*]( 2 paternae regionis bistsriam] t-YJv rcaTptov toToptav, religionis codd. e sicuti RPe 3 III/storiam B ex sacris ... libris] Sx twV lepcov Euseb h twv iepswv A 4 ignorantione L ignorantie R 5 ipse] aaroc A OUTO? Euseb secunda R 6 sermonum LBCPe 7 Honorabile nomen] ortum est ex TOO τίμαιος ovofjia codicis A, sub TOU τίμαιος fortasse Too- Ofiujatc nomen regis Aegyptiaci latet. similis error in Chronicis Eusebii Armen 8 inspirauit] avTeitvsuaev in orientalibus partibus R 9 prouinciam conicio 10 metati P potenterque eam tr. B potenter R 11 alligantes] xetpwoap.syot 12 et eorum R uerterunt] euerterunt rec. m. in P 14 et coniuges et filios tr. R 16 Sualitis] SaXaTt? A SaXtTt? A2 memfide LCP mem (-n- L7) fitide L2 B mefide e 17 diuidens] Sao|j.oXoYwv et] om. LBRe opurtunis P 18 locis relinquens If. M partes] ex patres mut. L2 20 eius] TTJS αὐτη̃ς A eum e inuenies LBRe in Nomotosuati] ἐν vóp.<p TW Satrg A 21 opurtunissimam B quidem om. R )

19
Bubastitis fluminis, quae appellabatur a quadam antiqua theologia Euaris; hanc fabricatus est et muris maximis communiuit collocans ibi multitudinem armatorum usque ad ducenta quadraginta milia uirorum eam custodientium.

hic autem messis tempore ueniebat, tam ut frumenta metiretur et mercedes exsolueret, quam ut armatos pro terrore extraneorum diligenter exercitaret. qui dum regnasset decem et nouem annis uita priuatus est.

post hunc autem regnauit alter quattuor et quadraginta annis Beon nomine; post quem alter Apachas sex et triginta annis et mensibus septem, deinde et Apofis unum et sexaginta et Samnas quinquaginta et mense uno;