Ad Nicomedem regem, vv. 1-980

Pseudo-Scymnus

Pseudo-Scymnus, creator; Geographi graeci minores Volumen Primum, ed. Karl Müller; Ambroise Firmin Didot, Paris, 1855

  • κτίζουσιν ὁρμηθέντες ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος,
  • καθʼ οὓς χρόνους ἐκράτησε Κῦρος Μηδίας.
  • Σαγγάριος ---Οὖτος ὁ ποταμός
  • ἐκ τῆς ὑπὲρ Θυνῶν τε καὶ Φρυγῶν [χθονός]
  • φερόμενος ἐξίησι διὰ τῆς Θυνίδος.
  • Ὕπιος· ἐφʼ αὑτῷ δʼ ἔχει
  • μεσηγὺ τὴν Προυσιάδα λεγομένην πόλιν.