Anacharsis

Lucian of Samosata

Lucian of Samosata, Anacharsis, or Athletics, Lucian vol. 4, Harmon, Harvard, 1961

ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ

  2 Ἕτεροι δὲ ἐν τῷ αἰθρίῳ τῆς αὐλῆς τὸ αὐτὸ τοῦτο δρῶσιν, οὐκ ἐν πηλῷ οὗτοί γε, ἀλλὰ ψάμμον ταύτην βαθεῖαν ὑποβαλόμενοι ἐν τῷ ὀρύγματι πάττουσίν τε ἀλλήλους καὶ αὐτοὶ ἑκόντες ἐπαμῶνται τὴν κόνιν ἀλεκτρυόνων δίκην, ὡς ἀφυκτότεροι εἶεν ἐν ταῖς συμπλοκαῖς, οἶμαι, τῆς ψάμμον τὸν ὄλισθον ἀφαιρούσης καὶ βεβαιοτέραν ἐν ξηρῷ παρεχούσης τὴν ἀντίληψιν.

  3 Οἱ δὲ ὀρθοστάδην κεκονιμένοι καὶ αὐτοὶ παίουσιν ἀλλήλους προσπεσόντες καὶ λακτίζουσιν. οὗτοσὶ γοῦν καὶ τοὺς ὀδόντας ἕοικεν ἀποπτύσειν ὁ κακοδαίμων, οὕτως αἶματος αὐτῷ καὶ ψάμμου ἀναπέπλησται τὸ στόμα, πύξ, ὡς ὁρῇς, παταχθέντος εἰς τὴν γνάθον. ἀλλʼ οὐδὲ ὁ ἄρχων οὑτοσὶ διίστησιν αὐτοὺς καὶ λύει τὴν μάχην—τεκμαίρομαι γὰρ τῇ πορφυρίδι τῶν ἀρχόντων τινὰ τοῦτον εἶναι —ὁ δὲ καὶ ἐποτρύνει καὶ τὸν πατάξαντα ἐπαινεῖ.

  4 Ἄλλοι δὲ ἀλλαχόθι πάντες ἐγκονοῦσι καὶ ἀναπηδῶσιν ὥσπερ θέοντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μένοντες καὶ εἰς τὸ ἄνω συναλλόμενοι λακτίζουσιν τὸν ἀέρα.

  5 Ταῦτα οὖν ἐθέλω εἰδέναι τίνος ἀγαθοῦ2 ἂν εἴη ποιεῖν· ὡς ἔμοιγε μανίᾳ μᾶλλον ἐοικέναι δοκεῖ τὸ πρᾶγμα, καὶ οὐκ ἔστιν ὅστις ἂν ῥᾳδίως μεταπείσειέ με ὡς οὐ παραπαίουσιν οἱ ταῦτα δρῶντες.

  [*](1 αἱ Jacobitz: οἱ MSS.)[*](2 ἀγαθοῦ vulg.: ἀγαθὸν MSS.)[*](1 “The exercise is that known in the modern gymnasium as ‘knees up,’ and is apparently the same as that described by Seneca (Ep. xv.) as the ‘fuller's jump,’ from its resemblance)
  6
  ΣΟΛΩΝ
   ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
    ΣΟΛΩΝ
     ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
      ΣΟΛΩΝ
       ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
        ΣΟΛΩΝ
         ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
          ΣΟΛΩΝ
           ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
            ΣΟΛΩΝ
             ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
              ΣΟΛΩΝ
               16
               ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
                ΣΟΛΩΝ
                 ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
                  ΣΟΛΩΝ
                   20
                   ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
                    ΣΟΛΩΝ
                     ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
                      ΣΟΛΩΝ

                       17 Ἀπίωμεν δʼ οὖν. καὶ ὅπως μὴ καθάπερ νόμοις προσέξεις οἷς ἂν λέγω πρὸς σέ, ὡς ἐξ ἅπαντος πιστεύειν αὐτοῖς, ἀλλʼ ἔνθα ἄν σοι μὴ ὀρθῶς τι λέγεσθαι δοκῇ, ἀντιλίγειν εὐθὺς καὶ διευθύνειν τὸν λόγον. δυοῖν γὰρ θατέρου πάντως οὐκ ἂν ἁμάρτοιμεν, ἢ σὲ βεβαίως πεισθῆναι ἐκχέαντα ὁπόσα οἴει ἀντιλεκτέα εἶναι ἢ ἐμὲ ἀναδιδαχθῆναι ὡς οὐκ ὀρθῶς γιγνώσκω περὶ αὐτῶν. καὶ ἐν τούτῳ πᾶσα ἄν σοι ἡ πόλις ἡ Ἀθηναίων οὐκ [*](1 A great pointed cap of felt or skin was part of the Soythian costume. The Greeks went bare-headed, unless)

                       24
                       ἂν φθάνοι χάριν ὁμολογοῦσα· ὅσα γὰρ ἂν ἐμὲ παιδεύσῃς καὶ μεταπείσῃς πρὸς τὸ βέλτιον, ἐκείνην τὰ μέγιστα ἔσῃ ὠφεληκώς. οὐδὲν γὰρ ἂν ἀποκρυψαίμην αὐτήν, ἀλλʼ εὐθὺς εἰς τὸ μέσον καταθήσω φέρων καὶ καταστὰς ἐν τῇ πνυκὶ ἐρῶ πρὸς ἅπαντας, “Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐγὼ μὲν ὑμῖν ἔγραψα τοὺς νόμους οἵους ᾤμην ἔσεσθαι τῇ πόλει, ὁ δὲ ξένος οὑτοσί” — δείξας σέ, ὦ Ἀνάχαρσι—“Σκύθης μέν ἐστι, σοφὸς δὲ ὢν μετεπαίδευσέ με καὶ ἄλλα βελτίω μαθήματα καὶ ἐπιτηδεύματα ἐδιδάξατο· ὥστε εὐεργέτης ὑμῶν ὁ ἀνὴρ ἀναγεγράφθω καὶ χαλκοῦν αὐτὸν ἀναστήσατε παρὰ τοὺς ἐπωνύμους ἢ 2 ἐν πόλει παρὰ τὴν Ἀθηνᾶν.” καὶ εὖ ἴσθι ὡς οὐκ αἰσχυνεῖται3 ἡ Ἀθηναίων πόλις παρὰ βαρβάρου καὶ ξένου τὰ συμφέροντα ἐκμανθάνοντες.

                       ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
                        ΣΟΛΩΝ
                         ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
                          ΣΟΛΩΝ