Pythian

Pindar

Pindar, creator; Sandys, John Edwin, Sir, 1844-1922, editor

 1. σάμερον μὲν χρή σε παρʼ ἀνδρὶ φίλῳ
 2. στᾶμεν, εὐΐππου βασιλῆϊ Κυράνας, ὄφρα κωμάζοντι σὺν Ἀρκεσίλᾳ,
 3. Μοῖσα, Λατοίδαισιν ὀφειλόμενον Πυθῶνί τʼ αὔξῃς οὖρον ὕμνων,
 4. ἔνθα ποτὲ χρυσέων Διὸς αἰητῶν πάρεδρος,
 5. οὐκ ἀποδάμου Ἀπόλλωνος τυχόντος, ἱέ ρεα
 6. χρῆσεν οἰκιστῆρα Βάττον καρποφόρου Λιβύας, ἱερὰν
 7. νᾶσον ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐάρματον
 8. πόλιν ἐν ἀργενν όε ντι μαστῷ,
 9. καὶ τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι
 10. ἑβδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ γενεᾷ Θήραιον, Αἰήτα τό ποτε ζαμενὴς
 11. παῖς ἀπέπνευσʼ ἀθανάτου στόματος, δέσποινα Κόλχων. εἶπε δʼ οὕτως
 12. ἡμιθέοισιν Ἰάσονος αἰχματᾶο ναύταις·
 13. κέκλυτε, παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶν·
 14. φαμὶ γὰρ τᾶσδʼ ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς Ἐπάφοιο κόραν
 15. ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι μελησιμβρότων
 16. Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοις.
 17. ἀντὶ δελφίνων δʼ ἐλαχυπτερύγων ἵππους ἀμείψαντες θοάς,
 18. ἁνία τʼ ἀντʼ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισιν ἀελλόποδας.
 19. κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει μεγαλᾶν πολίων
 20. ματρόπολιν Θήραν γενέσθαι, τόν ποτε Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς
 21. λίμνας θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ γαῖαν διδόντι
 22. ξείνια πρῴραθεν Εὔφαμος καταβὰς
 23. δέξατʼ· αἴσιον δʼ ἐπί οἱ Κρονίων Ζεὺς πατὴρ ἔκλαγξε βροντάν·
 24. ἁνίκʼ ἄγκυραν ποτὶ χαλκόγενυν
 25. ναῒ κρημνάντων ἐπέτοσσε, θοᾶς Ἀργοῦς χαλινόν. δώδεκα δὲ πρότερον
 26. ἁμέρας ἐξ Ωκεανοῦ φέρομεν νώτων ὕπερ γαίας ἐρήμων
 27. εἰνάλιον δόρυ, μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἀμοῖς.
 28. τουτάκι δʼ οἰοπόλος δαίμων ἐπῆλθεν, φαιδίμαν
 29. ἀνδρὸς αἰδοίου πρόσοψιν θηκάμενος· φιλίων δʼ ἐπέων
 30. ἄρχετο, ξείνοις ἅτʼ ἐλθόντεσσιν εὐεργέται
 31. δεῖπνʼ ἐπαγγέλλοντι πρῶτον.
 32. ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλυκεροῦ
 33. κώλυεν μεῖναι. φάτο δʼ Εὐρύπυλος Γαιαόχου παῖς ἀφθίτου Ἐννοσίδα
 34. ἔμμεναι· γίγνωσκε δʼ ἐπειγομένους· ἂν δʼ εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας
 35. δεξιτερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστευσε δοῦναι.
 36. οὐδʼ ἀπίθησέ νιν, ἀλλʼ ἥρως ἐπʼ ἀκταῖσιν θορὼν
 37. χειρί οἱ χεῖρʼ ἀντερείσαις δέξατο βώλακα δαιμονίαν.
 38. πεύθομαι δʼ αὐτὰν κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος
 39. ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἅλμᾳ
 40. ἑσπέρας, ὑγρῷ πελάγει σπομέναν. ἦ μάν νιν ὤτρυνον θαμὰ
 41. λυσιπόνοις θεραπόντεσσιν φυλάξαι· τῶν δʼ ἐλάθοντο φρένες·
 42. καί νυν ἐν τᾷδʼ ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύας
 43. εὐρυχόρου σπέρμα πρὶν ὥρας· εἰ γὰρ οἴκοι νιν βάλε πὰρ χθόνιον
 44. Ἄιδα στόμα, Ταίναρον εἰς ἱερὰν Εὔφαμος ἐλθών,
 45. υἱὸς ἱππάρχου Ποσειδάωνος ἄναξ,
 46. τόν ποτʼ Εὐρώπα Τιτυοῦ θυγάτηρ τίκτε Καφισοῦ παρʼ ὄχθαις·
 47. τετράτων παίδων κʼ ἐπιγινομένων
 48. αἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον. τότε γὰρ μεγάλας
 49. ἐξανίστανται Λακεδαίμονος Ἀργείου τε κόλπου καὶ Μυκηνᾶν.
 50. νῦν γε μὲν ἀλλοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει γυναικῶν
 51. ἐν λέχεσιν γένος, οἵ κεν τάνδε σὺν τιμᾷ θεῶν
 52. νᾶσον ἐλθόντες τέκωνται φῶτα κελαινεφέων πεδίων
 53. δεσπόταν· τὸν μὲν πολυχρύσῳ ποτʼ ἐν δώματι
 54. Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν
 55. Πύθιον ναὸν καταβάντα χρόνῳ
 56. ὑστέρῳ, νάεσσι πολεῖς ἀγαγὲν Νείλοιο πρὸς πῖον τέμενος Κρονίδα.
 57. ἦ ῥα Μηδείας ἐπέων στίχες. ἔπταξαν δʼ ἀκίνητοι σιωπᾷ
 58. ἥρωες ἀντίθεοι πυκινὰν μῆτιν κλύοντες.
 59. ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου, σὲ δʼ ἐν τούτῳ λόγῳ
 60. χρησμὸς ὤρθωσεν μελίσσας Δελφίδος αὐτομάτῳ κελάδῳ·
 61. ἅ σε χαίρειν ἐς τρὶς αὐδάσαισα πεπρωμένον
 62. βασιλέʼ ἄμφανεν Κυράνᾳ,
 63. δυσθρόου φωνᾶς ἀνακρινόμενον ποινὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶν.
 64. ἦ μάλα δὴ μετὰ καὶ νῦν, ὥστε φοινικανθέμου ἦρος ἀκμᾷ,