Letter to the Romans

New Testament

The New Testament in the original Greek. The text revised by. Brooke Foss Westcott, D.D. Fenton John Anthony Hort, D.D. New York. Harper and Brothers, Franklin Square. 1885.

ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν

ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ
ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν;

εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ

ἤνεγκεν
ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ
σκεύη
366
ὀργῆς
κατηρτισμένα
εἰς ἀπώλειαν,

ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν,

οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν;

ὡς καὶ ἐν τῷ Ὠσηὲ λέγει

 1. Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου
 2. καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην·

 1. καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη [αὐτοῖς] Οὐ λαός
 2. μου ὑμεῖς,
 3. ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.

Ἠσαίας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ

Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπό
λιμμα σωθήσεται·

λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.

καὶ καθὼς προείρηκεν Ἠσαίας

 1. Εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα,
 2. ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν
 3. ὡμοιώθημεν.

Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικὰιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως·

Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν. διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλʼ ὡς ἐξ ἔργων·

προσέκοψαν

τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,

καθὼς γέγραπται

 1. Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ
 2. πέτραν σκανδάλου,
 3. καὶ ὁ πιστεύων ἐπʼ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.