Gospel of Mark

New Testament

New Testament, Gospel of Mark, Institut für neutestamentliche Textforschung, 2017

και εισπορευον ται ειςκαφαρναουμκαιευθυςτοις σαβ βασιν εδιδαξενεδιδασκενειςτην συναγω γην και εξεπλησ σοντο επιτη διδα χη αυτουηνγαρ δι δασκων αυτουςωςεξουσιανεχωνκαιουχωςοι γραμ ματεις ·καιευθυςηνεντη συναγω γη αυτωνανοςενπνιακαθαρτωκαιανεκραξενλεγωνεατιημινκαισοιιυναζαρηνεηλθεςαπολεσεαπολεσαιημας οι δαμεν σετιςειοαγιοςτουθυκαι ε πετιμησεν αυτωοιςλεγωνφιμωθητικαιεξελθεεξαυτουκαισπαραξαναυτοντοπνατοακαθαρτονκαιφωνησαν φω νη μεγαλη εξηλ θεν εξαυτουκαιεθαμβηθησαναπαντεςωστε συν ζητιν αυτους λεγον τας τιεστιντουτοδιδαχηκαινη κα τ εξουσιανκαιτοιςπνασιτοις ακαθαρ τοις επιτασσικαιυπακουουσιν αυ τω καιεξηλθενη ακο η αυτουευθυςπανταχηειςοληντηνπεριχωροντης ι ουδαιας · γα λιλαιας ·καιευθυςευθυςπανταχηκαικαιευθυςεκτηςσυναγωγηςεξελθοντεςηλθονειςτηνοικιαν σι μωνος και ανδρε ου μεταιακωβουκαιιωαννουηδεπενθερασιμωνοςκατεκειτο πυρεσ σουσα καιευθυς λε γουσιν αυτω πε ρι αυτηςκαι προσ ελθων ηγειρεναυτηνκρατησαςτηςχιροςκαι αφη κεν αυτηνο πυ ρετος και διηκο νει αυτοιςοψιαςδε γενομε νης οτεεδυο ηλι ος εφερονπροςαυτονπανταςτουςκακωςεχονταςκαιτουςδαιμονιζομενουςκαιην ο λη ηπολιςεπισυνηγμενηπροςτηνθυρανκαιεθεραπευσενπολλουςκακωςεχονταςποικιλαιςνοσοιςκαιδαιμονια πολ λα εξεβαλλενκαιουκηφιεηφιενλαλινταδαιμονιαοτιηδισαναυτοντονχνειναικαιπρωιεννυχαλειανανασταςεξηλθενκαι απηλ θεν ειςερημον το πον κακι προσηυ χετο και κατεδιω ξεν αυτονσιμωνκαιοιμεταυτουκαιευροναυτονκαιλεγουσιναυτωοτιπαντες ζητου σιν σεκαιλεγειαυτοις α γομεν αλλαχουειςταςεχομεναςκωμοπολιςινακακεικηρυξωειςτουτογαρεξηλθονκαιηλθενκηρυσσινκηρυσσωνειςταςσυναγωγαςαυτωνειςοληντηνγαλιλαιανκαιταδαιμονια εκ βαλλων