Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אנשיסדום.איןלהםחלקלעולםהבאשנאמר:ואנשיסדוםרעיםוחטאיםלה׳מאד.רעיםבעולםהזה.וחטאיםלעולםהבא.אבלעומדיןבדין.רבינחמיהאומראלוואלואיןעומדיןבדין.שנאמר:עלכןלאיקומורשעיםבמשפטוחטאיםבעדתצדיקים.עלכןלאיקומורשעיםבמשפט.זהדורהמבול.וחטאיםבעדתצדיקים.אלואנשיסדום.אמרולואינםעומדיםבעדתצדיקים.אבלעומדיןבעדתרשעים.מרגלים.איןלהםחלקלעולםהבא.שנאמר:וימותו