Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לאהקריבוכבשבבקריקריבוביןהערבים.אמררבישמעוןאימתיבזמןשהיואנוסיןאושוגגיןאבלאםהיומזידיןולאהקריבוכבשבבקר.לאיקריבוביןהערבים.לאהקטירוקטרתבבקר.יקטירוביןהערבים.אמררבישמעוןוכולההיתהקרבהביןהערבים.שאין