Ezekiel

Hebrew Bible

Pointed text of the biblical book of Ezekiel from the Leningrad Codex of the Hebrew Bible

וּ/מֵ/אֲחֻזַּ֤תהַ/לְוִיִּם֙וּ/מֵ/אֲחֻזַּ֣תהָ/עִ֔ירבְּ/ת֛וֹךְאֲשֶׁ֥רלַ/נָּשִׂ֖יאיִֽהְיֶ֑הבֵּ֣ין ׀גְּב֣וּליְהוּדָ֗הוּ/בֵין֙גְּב֣וּלבִּנְיָמִ֔ןלַ/נָּשִׂ֖יאיִהְיֶֽה