Retractationum

Augustine

Augustine. Sancti Aureli Augustini Opera, Sectio I, Pars II (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, Volume 36). Knöll, Pius, editor. Vienna; Leipzig: F. Tempsky; G. Freytag, 1902.

Item de mendacio scripsi librum, qui etsi cum aliquo labore intellegitur, habet tamen non inutilem ingenii et mentis [*]( 1 Coloa. 1,14 sq. 4 Iac. 2, 20 8 Ex. 7, 11. 22. 8, 7 11 Hebr. 12, 6 ) [*]( 1 redemtionem M in remissionem ODI, in remissione R, remissionemq; B, remisionem H, remissionem cet., et remissionem v 2 inuisire biles Dl septuage*sima M 3 hereditate P 4 apostolus iacobus v uis.. C 5 ociusa 01 septuage«sima M 6 timore] t. inimicorum Ql peccatorum 01 octaba Ml 7 pnlchritudine (tu in ras.) C, pulcri- tudine OQ, multitudine H simulachrorum BFG2NQ septuage#sima M quare] de quare C1D1 8 magi. D pharahonis G1, faraonis EHV miracula BC1D1EGNRS, miracula quaedam Fm, quaedam miracula cet. moyses∗∗(et ras.) CD famolus V 9 aduersum V apolinaristas R, opollinaristas H octoge»sima M 10 quadrage.sima C, quadragessima E quinquegessima E, quinquagisima D 11 dominus ODMR, deus cet. 12 recepit 01 octo*gesima M 13 de coniugio om. B post coniugio add. v: in eo quod dominus ait: si quis (om. a) dimiserit uxorem suam excepta causa fornicationis si.c (n ras.) Q 14 a 01 s. l. 15 XXV H, om. BFPQ, XXVII v 16 tit. om. GNS mendatio MP, mendicio CZ)1 liber unus om. F primus MO 17 item de mendacio om. F mendatio BGMP, medacio E1 librum om. C1D1R qui om. H etsi] et OQl cum] in 0 18 ingenui H ) [*]( XXXVI Aug. sectio I pars 2 ) [*]( 9 )

130
administrationem magisque moribus ad ueriloquium diligendum proficit. hunc quoque auferre statueram de opusculis meis, quia et obscurus et anfractuosus et omnino molestus mihi uidebatur, propter quod eum nec edideram. deinde, cum postea scripsissem alterum, cuius titulus est: contra mendacium, multo magis istum non esse decreueram et iusseram, sed non est factum. itaque in ista retractatione opusculorum meorum cum eum incolumem repperissem, etiam ipsum retractatum manere praecepi, maxime quia in eo nonnulla sunt necessaria, quae in illo altero non sunt. propterea uero illius inscriptio est: contra mendacium, istius autem: de mendacio. quoniam per illum totum oppugnatio est aperta mendacii, istius autem magna pars in inquisitionis disputatione uersatur; ad eundem tamen finem uterque dirigitur.

Hic liber sic incipit: Magna quaestio est de mendacio. [*]( 5 Retract. II, 86 ) [*]( 1 administrationem CDlR, exercitationem cet. v magisquae D uiriloquium V, ueraloquium El 2 de om. N oposcolis P1 3 pr. et om. F, er. D2 obscuris ElPl anfructuosus D\\ infructuosus R melestus C], melestos Dl 4 propter om. H eam Bl nec] non F postefi H 5 titulus om. H, titultl 01 contra] con H mendatium BEGMPQ magis otn. H istum] ipsum BSl, istum ipsum G 6 decreueram (eu in ras.) M, decreberam El et] sed et BGNS et iusseram om. FH sed] et B est om. OP in ista om. H 7 retractione BlEl eum om. OP, eo C\'D\' incolomem BClDlFGS 8 reperissem BPRS, reppererem H retractum E manere] mare H praecipi V maximae D 9 in eo nonnulla CDER, nonnulli nec H, nonnulla in eo cet. altero S2 8. l., alibi alio altero E 10 inscriptio (o ex us corr.) C, scriptio OP mendatium BC1D1EGM1PQ 11 istius om. H quia B per illum totum om. H 12 aperte Ml aperta-istius om. H mendacio E in om. BC1D1E1FGHNR inquisitionis om. H 13 ad eundem om. H uterquae D, uteque El . diri H 14 hic om. H, i in ras. C quescio C1, quaes H est om. E2FH de om. H mendatio B1C1DEFGM1PQ EXPLICIT LB PRIMUS INGREJINCRE D) COGNITIONU INCP (add. C2) LI- BER SECUNDUS DO GRATIAS (ING dėl. CCD, EXPLICIT LIBER PRIMUS INCIPIT LIBER (om. FR) SECUNDUS BFGMNRSV, EXPLI- CIT LIBER PRIMUS RETRACTATIONUM INCIPIT AURELII AUGU- STINI EPI CATHOLICI RETRACTATIONUM LIBER SECUNDUS H, EXPLICIT LIBER PRIMOS RETRACTATIONUM INCIPIT LIBER SE- CUNDUS OP, EXPLICIT LIB I Q, M INCIPIT LIBER SCDS E )

131