Divān

Hafez

Perseus:bib:oclc, 254557372. Diwan-i Hwaga Sams-ad-Din Muhammad Hafiz Sirazi qaddas sarra-yi al-aziz ba tamam. edited by Muhammad Qazwini and Qasim Gani as available on ganjoor.net. Tehran, Caphana-i Maglis. 1941.

  1. حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند