Mishnah Tractate Zevahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חומרבשחיטהמבעלייה.ובעלייהמבשחיטה.חומרבשחיטה.שהשוחטלהדיוטחייב.והמעלהלהדיוטפטור.חומרבעלייה.שניםשאחזובסכיןושחטופטורים