Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חייבעליוחטאת.ושארכלהזבחיםששחטןלשוםפסח.אםאינןראוייןחייבואםראוייןהן.רביאליעזרמחייבחטאתורבייהושעפוטר.אמררביאליעזרמהאםהפסחשהואמותרלשמו.כששינהאתשמוחייב.זבחיםשהןאסוריןלשמן.כששינהאתשמן.אינודיןשיהאחייב.אמרלורבייהושעלא.אםאמרתבפסחששינהולדבראסור.תאמרבזבחיםששינןלדברהמותר.אמרליהרביאליעזראימוריציבוריוכיחושהןמותריןלשמן.והשוחטלשמןחייב.אמרלורבייהושעלאאםאמרתבאימוריציבורשישלהןקצבהתאמרבפסחשאיןלוקצבה.רבימאיר